ติดต่อกลุ่มบริษัท ธีรชัย จำกัด

บริษัท ธีรชัยสตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 239 หมู่ 11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร: 02-425-8989 (Auto)

Fax: 02-425-0485

 

บริษัท ธีรชัยคลังสินค้า จำกัด

เลขที่ 99/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

โทร: 02-425-8989 (Auto)

Fax: 02-425-0485

 

บริษัท เบสท์แลนด์ จำกัด

เลขที่ 139 หมู่ 1 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

โทร: 02-425-8989 (Auto)

Fax: 02-425-0484

 

บริษัท เนชั่นไวด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 239 หมู่ 11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร: 02-425-8989 (Auto)

Fax: 02-425-0484